Partners

ABA - Ieper is een samenwerkingsproject van het Heilig Hart Ieper, het Jan Yperman Ziekenhuis en het CGG Largo. We werken samen met de ABA-projecten in Gent en Brugge en ressorteren onder het netwerk geestelijke gezondheidszorg Midden-West-Vlaanderen "Kwadraat".