Welkom

Het Ambulant Behandelprogramma Alcohol Ieper biedt een gespecialiseerde groepstherapeutische behandeling aan voor personen met een problematisch alcoholgebruik. Samen met ons team ga je zelf aan de slag om te komen tot een nuchtere en gelukkige levensstijl. In een trainingsprogramma dat over acht halve dagen loopt, leggen we hiervoor de basis.

De zelftest

Met deze zelftest kan je een zicht krijgen op jouw drinkpatroon en hoe het ermee gesteld is.

Na het invullen van de test zal je een score krijgen. Deze geeft een eerste indicatie in welke mate jouw drinkgedrag risicovol is of in welke mate je al kampt met een verslaving.


Een score van twaalf of hoger kan een indicatie zijn om in het ABA-programma te stappen. Het invullen van deze vragenlijst gebeurt volledig anoniem en de resultaten worden niet bewaard.

Voor je start: klik "hier" voor wat wij verstaan onder standaardglazen.

Doe de zelftest

ABA-Ieper is een initiatief van Heilig Hart Ieper, het Jan Yperman Ziekenhuis en het CGG Largo. Het situeert zich binnen "Kwadraat", het netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen en werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met het ABA-project in Gent (Karus).